WRC väljer att ha is i magen, Wilke hoppas, ASKH störst i HGP och Förbundsmötet flyttat ännu en gång…

WRC/FIA har nu ändrat lite av sin strategi och fortsättningen är det is i magen som gäller och inga tävlingar i höst kommer att ställas in eller flyttas fram förrän i sista minuten. I första hand är det Nya Zeeland och Japan som är i skottgluggen men något besked om deras ”to be or not to be” kommer tidigast efter sommaren. Det som avgör resten av säsongen är de olika ländernas reserestriktioner och när det gäller VM måste alla länders deltagare röra sig fritt.

Vi måste avvakta hur saker och ting utvecklar sig de närmaste månaderna för att kunna avgöra detta, förklara promotorn Oliver Ciesla.

En svår balansgång är att vänta då det inte går att vänta för länge med besked då transportorgansiationen är en stor och komplicerad apparat i WRC. Om man väljer att stanna kvar i Europa är det lättare men för att skicka iväg rallycirkusen till andra sidan av klotet krävs lång framförhållning. Önskedrömmen är att kunna köra ytterligare sju till nio tävlingar enligt Ciesla. Dröm är en sak, verklighet en annan.

Realistiskt är nog fyra till sex rallyn vilket även detta vore ”very good”, konstaterar Ciesla till Autosport.

Han avslöjar också att WRC 2021 kan komma att köras med bantad kalender än till exempel de 14 tävlingar som planerades i år. Anledningen är att Corona satt alla, från fabrikanter till team under ekonomiskpress. Dessutom är tajmingen  extremt dålig med nya reglementet 2022 som kräver stora kostnader för att utveckla nya bilar med hybridteknik. Av detta dras den logiska slutsatsen.

Färre tävlingar inenbär automatiskt lägre kostnader…

Redan denna månad ska första förslaget till kalender för 2021 presenteras och i september det slutgiltiga. Nu tror inte Ciesla att det det blir så tufft att banta bland VM-arrangörerna. 

– Blir inte överraskad om några tävlingar kommer att be oss om time out på grund av dålig ekonomi!

Rally Japan som förväntades bli ett lyft för både WRC och japansk bilindustri har ända sedan Corona började sin härjning nämnts som en tävling som skulle kunna ställas in. Dock är inte japanerna själva inne på den här linjen, utan fortsätter med sin planering för att köra finalen i november. Nu har man dessutom vässat organisationen genom att plocka in Marcus Grönholms f.d co-driver Timo Rautiainen dessutom vice ordförande i FIA:s Rally Commission. 

*

När man kikar på tävlingsinbjudningar till rally den närmaste tiden så är det av förklarliga skäl tunt med sådana. Första tävlingen som planeras är Hässleholms GP den 26 juli vilket fick Kristianstadsbladet att i lördagens tidning publicera en intervju med ordförande/tävlingsledare C-G Wilke, signerad sportchef Patric Nilsson. Här kan det kanske vara på sin plats att jag återkopplar till lördagens Motorbloggen. Då berättade jag om de ”pingsthälsningar” jag erhöll efter att  ha fräckheten att ha en avvikande åsikt mot de krafter som menade att det mer eller mindre bara var att tuta och köra efter att FHM/RF lättat på restriktioner mot ”Elitidrott”. Själv vidhåller jag mitt synsätt på detta och som inte på långa vägar är lika optimistiskt som en del andras. Därför kommer jag framöver att enbart återge ren information utan egna synpunkter. Åter till Kristianstadsbladet där Wilke konstaterar.

– Vi har fått besked om max 50 personer endast gäller publik, vilket skulle göra det möjligt för oss att arrangera Snapphanerallyt i augusti, säger han i lördagens tidning och fortsätter.

– Vi håller till utomhus och publiken behöver inte trängas när de står i skogen.

Wilke är mer tveksam till Hässleholms GP och säger.

Foto: Tommy Svensson

I så fall måste vi använda av oss av flera publikinsläpp och upprätta olika ”tårtbitar” för publiken. Det handlar om en tolkning av ordningslagen och det är upp till polisen att göra den, sedan är det tveksamt om vi orkar genomföra en sådan lösning. Det kulle helt klart vara resurskrävande!

Wilke kommenterar även restriktionerna om max två timmars resväg som gäler för inrikesresor.

– Det ställer helt klart till det för vårt SM men FHM har lovat besked i frågan de närmaste veckorna.

Att det ska köras rally i Hässleholms MK:s regi under 2020 lovar han ändå.

Om inte förr så räknar jag med att vi ska köra Tema Hallen Grussprint den 31 oktober och då med publik!

*

Till HGP är nu 107 ekipage anmälda och där nu svenskarna gått förbi de danska i antal. Men det är på håret, för  i listan finns 49 röd/vita och 55 blå/gula bilar plus två norska och en polsk (?), Lunds Skawomir Bronk. Noterbart är dock att flest tävlande kommer från Roskilde-klubben ASK Hedeland, 14 förare kör med deras klubbemblem  Bland de senaste att skicka in sitt intresse är Lars Stugemo och Kalle Lexe.

Foto: Tommy Svensson

Än är det inte bestämt vilken bil som ska användas av ”Sunnyside Experience-duon”, senast det begav sig var 2017 med R5-Skoda vilket då gav en andra plats. Kan nog bli lite svettigare den här gången med minst en handfull asfalttuffa vinnarskallar att runda…  

*

Inget förvånade besked att Svenska Bilsportförbundets årsmöte ”Förbundsmötet” som skulle hållits i april, än en gång blivit framflyttat. Nytt datum blev den 14 juni men då viruset fortsatt dj-las beslutades det  fredags om nytt datum den 4-5 september. På hemsidan förklaras beslutet.

Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer med att kvarstå vid resor och samlingar möjliggör ej ett fysiskt möte den 14 juni. Beslutet från styrelsen var enhälligt.

*

Avslutar ”min comeback” med ett stort tack till alla er som gav mig förnyad kraft efter fredagens mindre upplyftande hälsningar. Tack.

*

Motorbloggen får sin information via officiella pressreleaser, sociala medier och läsarkontakt. Även från avsändare med av dom godkända kanaler på Twitter/Facebook. Varje läsare får själv avgöra om källorna kan anses tillförlitliga. Till Motorbloggen avsänt material betraktas som OK att publicera utan restriktioner såvida inget annat anges. Mail till Motorbloggen skickas på: tommy.svensson@kristianstadsbladet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *