Vad betyder dagens FHM besked för motorsport, Åberg ser lösningar, Rally Anderslöv ställs in, grillkväll med Corona-regler och

Dagens besked från Folkhälsomyndigheten att släppa ”Elitidrott” fri från och med den 14 juni orsakade jubel hos många. Men än så länge är jag lite avvaktande till hur beslutet verkligen kommer att påverka motorsporten i praktiken så att även vi kan öppna upp. När jag lyssnar och läser så är i stort sett dagens besked helt fokuserat på Allsvenskan i fotboll som nu kan dra igång utan publik om drygt två veckor.

Foto: Tommy Svensson

Men även om det sägs att beskedet vänder sig till all idrott inom RF så ser jag faktiskt inte så mycket som ändrat sig för vår del. Jo en sak, det går att tävla även om man är 18 år eller äldre efter den 14 juni, idag är det som bekant enbart tillåtet för utövare födda 2002 eller tidigare.  Fortfarande kvarstår 50-gränsen för antalet människor på samma plats, restiden på max två timmar och dessutom att allting ska vara publikfritt. Hur man ska kunna arrangera en rallytävling i sommar under de här premisserna förstår åtminstone inte jag, men som tur är det ju inte jag som har mandat att avgöra vad som går eller inte går att göra…

Foto: Tommy Svensson

I eftermiddags kom Svenska Bilsportförbundet delvis med ett förtydligande hur man tänker sig att bilsporten ska gå vidare och det är trots allt deras ord som gäller..”– tävling för seniorer (över 18 år)  är tillåtet från och med den 14 juni

– resa inom Sverige för elitverksamhet (SM, RM) är tillåtet för tävling/träning från den 14 juni. I övrigt inom distrikt/kommuner gäller 2 timmar. Nästa vecka väntas en ny rekommendation att komma.

– 50 personer ska respekteras men avser endast publik, ej tävlande eller funktionärer. Det handlar om att inte samla en mängd människor inomhus på en liten yta. Men eftersom vi i vår idrott inte är en kontaktsport och dessutom utomhus så säger RF att vi kan jobba runt detta. Håll förarmöten utomhus eller skicka information digitalt, bygg upp depåer så att det ej är trångt (håll avstånd) och att det finns faciliteter där inte alla behöver samlas. Kontakten med polismyndigheten är väldigt viktig.”.Foto: Tommy Svensson

Så långt riktlinjerna och SBF förklarar också,  Under nästa vecka kommer Svensk Bilsport genomföra möten med distrikt och utskott samt andra berörda inom bilsporten för att informera om hur bilsporten nu kan gå vidare efter de nya direktiven. ”. Även om dagens besked enligt FHM/RF riktar sig till ”professionell idrott” tolkar SBF det till att även gälla våra SM/RM-tävlingar under rubriken ”Elitidrott”. Något som gör det möjligt att kringgå två timmars-regeln för resor vilket  skulle öppna upp för såväl kommande South Swedish Rally och EC Snapphanerally. Värre blir det för DM-tävlingar och rallycuper som då inte skulle  omfattas enligt dagens beslut, ” Däremot kan andra idrottstävlingar på lägre nivå, som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet, bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.”.Enligt RF:s Björn Eriksson i en radiointervju, så är det fortsatt många frågetecken kring just detta om vilka ”idrottare” som förutom fotbollsspelare tillåts bryta mot ”2-timmarsregeln”. I intervjun säger han sig dock ha stort hopp att mer detaljerade regler kommer inom kort…

*

Foto: Tommy Svensson

Tog inte lång tid efter att dagens beslutet ventilerats ut förrän ambitiöse Anders Åberg i Hässleholms MK hörde av sig om detta som han klassade som ”Glada nyheter”. Direkt började han skissa på hur klubbens två stora tävlingar Hässleholms GP  ska kunna genomföras med hänsyn till dagens beslut. ” För att kunna fortsätta utöva rallysporten i dessa svåra tider krävs en rad åtgärder. Vissa enkla, andra desto svårare. Grunden för att kunna arrangera en rallytävling efter den 14/6 är att man har en dialog med Polisen där man presenterar sin riskbedömning och de åtgärder man tänker vidta för att begränsa folksamlingar och annan typ av mänskliga kontakter. Allt för att begränsa smittspridning.

 1.      Allmänna rekommendationer

– Håll avstånd till dina medmänniskor. Gäller alla alltid. Dock får ju kartläsaren i rally anses tillhöra ”familjen” och därmed få vistas nära föraren!

En allmän rekommendation från FHM är armlängds avstånd utomhus så har man minimerat smittorisken.

Dra in på all form av möten människor i mellan. Lägg upp information på nätet som alla kan nå (eller endast de som den berör).

2.      Specifika åtgärder vid rallytävling

– Distribuera karta och program digitalt. Ta gärna betalt för det och fortsätt försök få rallypubliken att stötta arrangemangen genom att köpa/ladda ner programmet istället för att hämta det hos Länsstyrelsen.

– Informera tydligt i det offentliga material som tillhandahålls vilka inskränkningar på allmänhetens/publikens intressen som gäller och är tillagda pga rådande omständigheter.

–        Start & Målplats ska i möjligaste mån hållas stängda för allmänheten

–        Arrangören ansvarar för att informera allmänheten att hålla avstånd

–        Arrangören ansvarar för att göra åtgärder för att begränsa kontakten mellan människor i samband med tävling

–        Arrangören ansvarar för att informera deltagare om åtgärder som tagits för att hindra smittspridning

–        Arrangören ansvarar för att funktionärer finns i tävlingsområdet som har till uppgift att se till så att allmänheten inte samlas i grupper större än 50 personer

–        Arrangören ska stoppa tävlingen om allmänheten inte följer dessa regler

–        Vid kända publikplatser bör funktionärer finnas som delar in publikplatsen i sektioner i vilka max 50 personer får finnas. Detta görs lämpligen med ATA-band och 50 personer står ”luftigt” i ca 200m2 (typ 20x10m eller 14x14m)

–        Publiksäkerhetschefen åker igenom SS innan start och flyttar på folksamlingar

–        Anmälningsförfarandet ses över för att minska kontakt med material som flera har rört

–        Besiktningen sköts på ett sätt som begränsar kontakten, tex engångshandskar på de som rör bilarna

–       Kör prisutdelningen digitalt eller inte alls

Foto: Tommy Svensson

 Ska man titta specifikt på Hässleholms GP som antagligen kan ses som den svåraste tävlingen att hålla isär folk:

–        Indelning av tävlingsområdet i zoner

A/ START/MÅL/SERVICE, endast tävlande och funktionärer. Området delas sedan så det blir max 50 i varje del som har tillgång till egen toalett. Detta område är helt stängt för allmänheten.

B/ Publikplats 1, egen entre. Endast rätt att röra sig inom ett visst område där ”svängarna” är indelade i rutor var det får vara max 50 personer samtidigt.

C/ Publikplats 2, egen entre. Endast rätt att röra sig inom ett visst område där ”svängarna” är indelade i rutor var det får vara max 50 personer samtidigt.

D/ Publikplats 3, egen entre. Endast rätt att röra sig inom ett visst område där ”svängarna” är indelade i rutor var det får vara max 50 personer samtidigt.

E/ Publikplats 4, egen entre. Endast rätt att röra sig inom ett visst område där ”svängarna” är indelade i rutor var det får vara max 50 personer samtidigt.

Man kan säga att området delas i olika ”tårtbitar” där man inte får korsa gränsen. Varje tårtbit är indelad i ”hotspots” där endast 50 pers får vara. Dessa rutor markeras med ATA-band och publikvärdar håller koll.

–        Sedan tillkommer de punkter som finns beskrivna ovan

Det viktigaste är att presentera sina åtgärder i en ordentlig riskbedömning där man redogör för de risker som finns och hur man tänker hantera dem. Hässleholms GP, mycket publik på en mindre yta, då delar vi upp hela området med ”hårda” (bemannade) avspärrningar så inte publik kan nå hela området. Samt öppnar fler entreplatser med parkeringar. Vi uppmanar folk att hålla avstånd i informationen utåt och att stanna hemma om de har symptom. De tävlande ser vi till så de sprids ut mer och uppmanar dem att hålla avstånd. Vi ställer ut fler toaletter så färre behöver ”dela”. Vi ser till så det finns mer handsprit och uppmanar folk att använda denna efter varje toabesök. Vi tar bort serveringen av mat och uppmuntrar deltagare och publik att ta med massäck hemifrån. Till sist! HÅLL ASVSTÅND!”.

*

Några som i ljuset av detta ändå fattat ett tungt beslut är  Trelleborgs MK med rallyprofilen och ordförande/tävlingsledare Lasse Mattsson som meddelar.

Rally Anderslöv som skulle körts den 25 juli ställs in!

Tävlingen var först ut med att drabbas av Corona-stoppet och flyttade från 4 april till ny datum i sommar, men inte heller detta kommer att funka menar Mattsson.

Vi bedömer det som omöjligt att arrangera en tävling även under de nya premisserna som av allt att döma kommer att gälla hela sommaren.

Tävlingen var tänkt som premiär för Bilsport Rallycup där en stor del av deltagarna har mer än två timmars resväg till Anderslöv. 

Vi har verkligen tänkt till men något annat beslut att ställa in, finns faktiskt inte i dagsläget, menar Mattsson och tillägger.

De som nu anmält sig och betalat in avgiften, kommer att få någon form av rabatt när vi kör rallyt nästa gång den 27 mars 2021! 

Nu väntar säkerligen mångal lite spänt på vilket beslut som Hässleholms MK tänker ta eftersom Hässleholms GP är planerat till dagen efter, alltså den 26 juli… 

*

Foto: Tommy Svensson

Igår var det dags för SMK Hörbys årliga familjekväll med tipsrunda och korvgrillning. I år för första gången och med hänsyn till Corona, bara 40 deltagare, avstånd mellan borden (familjemedlemmar som normalt bor ihop satt lite tätare) och så klart handsprit till hands.

Foto: Tommy Svensson

Som vanligt lagom svåra tipsfrågor där de sex första (mina) var tämligen normala medan Bertil G.s ( bilden) efterföljande sex frågor förde tankarna till någon bokstavskombination. Utslagsfrågan vållade många huvudbry och ingen svarade helt rätt på vad en Volvo 240 kostade ny 1990. Svaren spann mellan 35 000 kronor upp till 198 000. Det sistnämnda lite märkligt, med tanke på att det i frågan även berättades att i dagens penningvärde skulle priset ha varit 199 300 kronor. Mats Glerup kom närmast rätt svar med 125 500 kronor vilket bara var 4 200 kronor högre än rätt svar.  Förutom detta så informerade även Södra BF:s tillståndsgivare nu i Corona-tider, Thorsten Haapala om vad som skett i den här aktuella frågan fram till i går. Han berättade hur viktigt det är att det finns en samsyn från alla motorsportutövare för att vi en dag ska kunna köra igen som vanligt.

*

Foto: Tommy Svensson

Läste idag en mycket intressant sak för motorsportutövare på Kristianstadsbladets ledarsida. Här berättades om två forskare på Örebro Universitet som kommit fram till att ”många kommunala tjänstemän kan klassificeras som rena miljöaktivister”. En undersökning från 2019 visade nämligen att elva procent av denna grupp kunde klassificeras som gröna miljöaktivister.  Onekligen en skrämmande upptäckt för oss och i detta kan säkerligen också utläsas varför motorsport stöter på patrull när det krävs tillstånd från kommuner och andra myndigheter. Ofta upplevs det som att just motorsport särbehandlas och när man då får veta att ”gröna miljöaktivister” är dom som är bemyndigade till att säga ja eller nej, då faller pusselbitarna plötsligt på plats…

*
Trevlig pingst!

*

Motorbloggen får sin information via officiella pressreleaser, sociala medier och läsarkontakt. Även från avsändare med av dom godkända kanaler på Twitter/Facebook. Varje läsare får själv avgöra om källorna kan anses tillförlitliga. Till Motorbloggen avsänt material betraktas som OK att publicera utan restriktioner såvida inget annat anges. Mail till Motorbloggen skickas på: tommy.svensson@kristianstadsbladet.se Tommy Svensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *