Klart med tre team i WRC 2022-2024, trista återkopplingar, RU kommenterar läget med Covid-19 och när kommer inbjudan till Asfalt-SM?

Plötsligt händer det eller rättare sagt händer det inte och därför blev där tid över för Motorbloggen. I förmiddags kom beskedet som WRC-världen väntat på, bekräftelsen på att alla tre teamen i Rally-VM är klara för tre år framåt med nya hybridbilarna. Därmed finns Toyota, M-Sport Ford och de som sinkat processen, Hyundai på startlinjen i Rallye Monte Carlo i januari 2022 och så även fram till 2024. WRC-promotorn Jona Siebel applåderar så klart beslutet som han kallar den största  milstolpen i Rally-VM;s historia.

Passar perfekt med modern teknik i i WRC när vi samtidigt firar vår 50:e säsong.

Siebel är glad över att biltillverkarna hängt på i den här övergången till grönare framtid för sporten och som samtidigt visar att WRC går i takt med utvecklingen.

Detta är rally med ett syfte, en perfekt plattform för bilindustrin att visa upp ny teknik, menar Siebel.

För WRC är därmed grunden lagd i sitt tänk att i framtiden utveckla alla FIA-klasserna i en mer miljövänlig riktning. I planen ingår även att göra serviceplatserna mer miljövänliga och att transportfordonen i framtiden ska drivas med grönare drivmedel (jag gissar på att el är målet…). M-Sport Ford är de som ligger längst fram och som redan provkört sin 22-Fiesta medan de övriga två ännu inte kunnat visa upp en körbar bil. Planen som smitts i Dovenby Hall är att bygga vidare på det CV som påbörjades 1997 som hittills gett sju WRC-titlar, 61-rallysegrar och över 1500 sträcksegrar med WRC-versionerna av Escort, Focus och numera Fiesta.   

Foto: Tommy Svensson
Foto: Tommy Svensson

Det har alltid varit viktigt för vår sport att gå i takt med tiden och övergång till hybrid är helt i linje med Fords globala mål med en hållbar framtid, förklarar Malcolm Wilson sitt stora intresse för hybridbilarna, Wilson fortsätter.

Som den tuffaste serien för produktionsbilar är WRC en perfekt plattform för test, utveckling och marknadsföring av ny teknik.

Men att hybridtekniken är i sin linda när det kommer till rally är Wilson införstådd med.

Fortfarande ”a long way to go” men vi är fast beslutna att leverera rallyvinnare medan världen går mot en mer hållbar framtid!

En sak som jag tycker är intressant är vad händer med dagens WRC-bilar som nu använts i fem säsonger? Försöket att tillåta WRC-bilar av förra generationen i en sorts ”B-klass” i WRC-tävlingarna blev en riktig flopp, ett fåtal penningstarka sydeuropéer var de enda som lockades av den här möjligheten. Men efter årskiftet blir där ett drygt dussin bilar över som inte längre kan användas i de sammanhang som de tidigare körts i. Frågan är i vilka nationella mästerskap man kan tänkas tillåta bilar enligt 17-WRC? Sverige är som bekant stängt och så är även fallet i flera andra europeiska länder, många har till och med stopp för föregångarna som i vissa fall är nästintill jämförbara med nya Rally2-bilarna.

Foto: Ole R Frederiksen

Tidigare är det bara M-Sport som satt ”For Sale” på sina Fiestor som på senare år fått efterföljare i Hyundai om än i mindre skala. Toyota däremot har vad jag vet har bara ställt in sina utrangerade bilar för att samla damm. För dom och kanske även Hyundai, är inte försäljningen av uttjänta bilar någon stor affär medan det för M-Sport är en inte helt oviktig del av deras rallyfinansiering. Man skulle kunna tänka sig att teamen satte press på FIA att släppa in bilarna i värmen på nationell nivå, men detta skulle nog direkt slå tillbaka med minskat intresse för de nya Rally2-versionerna. Vad är det man säger, hur man än vänder sig så är rumpan där bak… 

*

I går kom VEC-ansvarige Ted Malm till tals i Motorbloggen och försökte förklara sina känslor i rådande läge med Covid-19 och ”rallystopp” i enighet med RF/FHM/Regeringens regelverk. Blev en del återkopplingar i mejlboxen som jag inte tänker varken kommentera eller ge utrymme här. Men de som uppmanar SBF, klubbar och aktiva  att begå lagbrott genom att strunta i både gällande regler, sunt förnuft och pandemilag gör mig faktiskt riktigt orolig för vår sport framöver. För oavsett hur pessimistisk man än är så är det ändå så att en dag, är pandemin historia och samhället återgår till en vardag. Förhoppningsvis då också med livaktig motorsport och när så sker vill jag inte att ”vår sport” ska bli ihågkommen som den egoistiska grenen i RF och den som valde att stifta egna lagar…

*

Med hänvisning till gårdagens inlägg från Malm så vill ordförande i Rallyutskottet Janne Rydh ge sin bild av hur man i RU jobbar med frågan, då främst för att kunna genomföra Rally-SM.  Vi har möte varje fredag mellan Anna, RU och SRM där vi diskuterar utvecklingen och vad som vore ”bäst”. Bla diskuteras att tydligt tala om att från och med nu och till och med (när/vad?) gäller tävlingsstopp.  Vi hade även frågan uppe på SGA-möte i söndags där en SGA sa att som arrangör, vill man nog gärna ha det flytande för att ev. kunna arrangera något vid en ljuspunkt/snarast. Men som tävlande hade ett datum varit bättre för att kunna planera annat och inte i onödan genomföra inköp och annat förberedande arbete.

Foto: Tommy Svensson

En viktig synpunkt och lärdom från bla flyget är att ifall man inför ett stopp, måste man samtidigt bestämma vad som ska ha ändrats för att man ska upphäva stoppet. Att sätta en datum längre fram innebär enbart att man köper sig tid, något (vad?) måste ändå ha ändrat sig för att man ska kunna behålla eller ändra det datumet. Och om förutsättningar ändras i någon riktning innan detta datum, hur gör man då ifall man inte bestämt vad som ska ha ändrats för att rucka på datumbeslutet? Det finns i motorvärlden en hel del aktiviteter som arrangeras, det finns olika grad av ekonomiska intressen som trycker på att vi måste göra allt vi kan för att genomföra aktiviteter. Visst framstår RU precis efter ett stoppbeslut som kraftfullt och tydligt, men erfarenheten säger att den glorian kan fastna i halsen. Tveksamt om det i längden uppfattas som ”bra för sporten” och aldrig av alla, ev under en period av ett flertal. Vi lyssnar på omvärlden hela tiden för att hitta beslutsunderlag. Många kommentarer på sociala medier om vad som vore ”bäst” är ofta kopplade till skrivarens garage. Såklart. Och därmed inte entydiga.

Lite tankar Janne”.

*

Osökt kommer jag att fundera på vad som händer med premiären för ”Asfalt SM” som är om fem veckor med ”Uddevalla City Race”? Än har ingen Tävlingsinbjudan synts till och med deadline för anmälan två veckor före (den 24 april), är det inte utan att man funderar  på vad som händer. Blir det någon SM-premiär eller inte den 8 maj?

*

Motorbloggen får sin information via officiella pressreleaser, sociala medier och läsarkontakt. Även från avsändare med av dom godkända kanaler på Twitter/Facebook. Varje läsare får själv avgöra om källorna kan anses tillförlitliga. Till Motorbloggen avsänt material betraktas som OK att publicera utan restriktioner såvida inget annat anges. Mail till Motorbloggen skickas på: tommy.svensson@kristianstadsbladet.se. Mobil : 0705-28 55 33.

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *